”Värnhems Vaccinationscentral AB har upphört per 2016-06-22 och vi tackar alla våra kunder som vi träffat under vår 30-åriga verksamhet”.